Bijzondere parlementaire commissie ‘Congo – Koloniaal verleden’ – vacature deskundigen

24-12-2021

 

Bijzondere parlementaire commissie ‘Congo – Koloniaal verleden’ – vacature deskundigen

De experten aangesteld door de Bijzondere commissie belast met het onderzoek over Congo-Vrijstaat (1885-1908) en het Belgisch koloniaal verleden in Congo (1908-1960), Rwanda en Burundi (1919-1962), de impact hiervan en de gevolgen die hieraan dienen gegeven te worden (afgekort: commissie ‘Congo – Koloniaal verleden’) hebben onlangs hun lijvige rapport aan de commissie overhandigd - https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1462/55K1462003.pdf.


Hiermee kunnen de werkzaamheden van de Bijzondere commissie echt van start gaan. De commissie heeft beslist om zich bij haar verdere werkzaamheden te laten begeleiden door een team van academische deskundigen, belast met de opvolging van de werkzaamheden en het opstellen van een eindrapport. Een uitvoeriger beschrijving vindt u hier. De deadline voor het indienen van kandidaturen is 9 januari.

De commissie doet een oproep aan universiteiten en onderzoeksinstellingen in België, Burundi, DRC en Rwanda evenals aan de diaspora om kandidaturen voor te dragen, overeenkomstig dit profiel.
Tevens vriendelijk verzoek om deze oproep verder te verspreiden binnen uw netwerk.