Dag van het Gentse historische onderzoek: 'Gent en de koloniale erfenis'

11-11-2021Het bestuur van de MGOG (Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent) en het STAM – Stadsmuseum en Erfgoedcel Gent nodigen u graag uit voor de negende editie van de Dag van het Gentse historische onderzoek. Deze dag vindt plaats op zaterdag 11 december 2021 met als thema: Gent en de koloniale erfenis.
Het koloniale verleden beroert. Nieuwe stemmen dagen oude zekerheden uit. Actuele debatten stellen de klassieke referentiekaders in vraag en geven stof tot nadenken over de manier waarop het verleden gedocumenteerd en verbeeld kan worden. Ze scherpen de gevoeligheid aan voor de zichtbare en onzichtbare sporen van het koloniale verleden in de samenleving. Zo ontstaan nieuwe inzichten over hoe je kritisch omgaat met geschiedschrijving en beladen erfgoed.
 
Wat kan lokaal onderzoek bijdragen – welke tools, kennis en bronnen kunnen Gentse vorsers aanleveren om het debat over de omgang met het koloniale verleden te verrijken? Op deze Dag van het Gentse historische onderzoek willen we ons laten inspireren en aansporen om nieuwe vraagstellingen te formuleren, andere bronnen te raadplegen of bekende feiten aan een kritisch heronderzoek te onderwerpen. We reflecteren over de kansen maar ook de moeilijkheden van dit nieuw soort onderzoek.
 
Met deze Dag willen MGOG en STAM-Erfgoedcel Gent nagaan hoe lokale geschiedenis en erfgoedwerking duurzame tools en gespreksvormen kunnen vinden om deze belangrijke actuele thematiek een plaats te geven.