devitrine #3 Congo/Decolonizing the library

12-12-2018
 
devitrine #3
Congo/Decolonizing the library

Op 8 december opent het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren, na een grondige renovatie, opnieuw de deuren. Een gedroomde aanleiding om met
devitrine #3 de focus op Congo te leggen. Dat gebeurt door drie operaties in de Faculteitsbibliotheek: in de leeszaal zijn een aantal historisch relevante bronnen uit de
rijke UGent-collectie samengebracht die sleutelmomenten belichten in de aandacht voor architectuur, stedenbouw en de transformatie van het landschap in (post)koloniaal Congo. Het onderzoek rond Centraal-Afrika dat aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw loopt, wordt gepresenteerd onder de vorm van doctoraten, talloze masterproeven en een reeks boekpublicaties. Tenslotte belicht devitrine #3 via een eigenzinnige selectie van een 100-tal boeken het recente, vaak nog weinig bekende
onderzoek over koloniaal en postkoloniaal Congo, dat inspiratie biedt voor het Congo onderzoek aan de vakgroep. Door deze boeken op strategische wijze in te voegen in de
diverse secties van de Faculteitsbibliotheek (van geschiedenis tot design en kunst; van flosofe, over literatuur tot bouwtechniek), werpt devitrine #3 een kritische blik op
het voornamelijk ‘eurocentrische’ karakter van onze collectie, en, bij uitbreiding, van de disciplines architectuur en stedenbouw.

Curator : Johan Lagae