Event: Billijke toegang tot vaccins, geneesmiddelen en gezondheidstechnologieën in Afrika: een jaar na de Belgische ronde tafel

30-05-2022

 

Betreft : Uitnodiging event “billijke toegang tot vaccins, geneesmiddelen en gezondheidstechnologieën in Afrika: een jaar na de Belgische ronde tafel”

 

Op 30 april 2021 organiseerde Enabel, op vraag van de Minister van ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir, met de betrokken actoren uit de Belgische private en publieke sector een ronde tafel over de Belgische toegevoegde waarde en het Belgische aanbod om ter versterking van de productiecapaciteit van vaccins, geneesmiddelen en medische producten in Afrika. 

Eén jaar later wil Enabel de balans opmaken van de Belgische ontwikkelingen en verbintenissen van het voorbije jaar en nagaan hoe we de resterende knelpunten maar ook opportuniteiten op dit gebied in de toekomst kunnen aanpakken.  

Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel nodigt u en de betrokken collega’s van uw instelling dan ook uit op een interactief evenement samen met de andere actoren van “Team Belgium”.  

 

Datum 

Maandag 30 mei 2022, 9u30-14u 

 

Locatie 

Enabel, Hoogstraat 147, 1000 Brussel  of online via Teams 

 

Programma 

10u00-11u15 

Algemene sessie: balans één jaar na ronde tafel in aanwezigheid van Minister Kitir 

Teams link 

11u30-13u00 

Workshop I: Mobilisatie van expertise van Belgische overheidsinstellingen inzake het regelgevend kader van medicijnen. 

Teams link 

Workshop II: Mobilisatie Belgische academische en onderzoeks-expertise inzake lokale productie en toegang tot geneesmiddelen en vaccins. 

Teams link 

13u00-14u00 

Walking & networking lunch 

 

Gelieve uw deelname voor 19 mei te bevestigen via deze link.  

 

Uitkijkend naar uw deelname,  

Jean Van Wetter 

Algemeen Directeur