Fonds Elisabeth en Amélie: Reisbeurzenprogramma voor studenten uit het Globale Zuiden die in België studeren en werken rond het thema water

18-09-2023

 

Het beurzenprogramma van het Elisabeth en Amélie Fonds financiert stages in het Zuiden voor studenten uit het Zuiden die in België een opleiding volgen op masterniveau (Master, ManaMa, BanaBa) en die een eindthesis maken die betrekking heeft op waterbeheer.

De beurs bestaat uit een rechtstreekse financiële tegemoetkoming tot max. 5.000 euro die de kosten dekt van een stage in een land in het Globale Zuiden (OESO-DAC-landenlijst). De stage in het Zuiden moet een erkend onderdeel moet vormen van de masterproef voor de universiteit in België. Het voorwerp van studie moet rechtstreeks betrekking hebben op het thema water (toegang tot water of waterbeheer) en passen in een geïntegreerde aanpak van een probleem, met technische en/of maatschappelijke aspecten. De stage, met een termijn van 1 tot 2 maanden, vindt plaats tussen december 2023 en eind augustus 2024. 

Indienen moet gebeuren ten laatste op 18 oktober 2023 via de website van de Koning Boudewijnstichting.

 

Meer informatie:

Algemene info: KBF Contact Center, 02 500 45 55

Specifieke vragen: Edith Verstraeten, 02 549 03 72

Bekijk ook de oproep op de website van de Koning Boudewijstichting en de folder en selectiecriteria in bijlage.

 

UGent contact:

Partnershappen Globale Zuiden

Tom Broeks