Internationale Conferentie: Reimagining power structures: The potential of feminist foreign policy

17-01-2024

 

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling nodigt u uit voor de internationale conferentie “Reimagining power structures: the potential of feminist foreign policy”. De conferentie vindt plaats op woensdag 17 januari van 9u tot 17u in het Enabel Conference Center te Brussel.

In januari 2024 begint België aan zijn voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en zal het de gelegenheid aangrijpen om gendergelijkheid centraal te stellen in zijn externe optreden en dat van de EU. Gendergelijkheid en de rechten van vrouwen en meisjes in al hun diversiteit behoren tot de prioriteiten van het Belgische beleid, onder meer via internationale solidariteit. België pleit en neemt actie voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, de verdediging van de ruimte voor middenveldorganisaties en de uitbanning van alle vormen van gendergerelateerd geweld en discriminatie, ook tegen LGBTQI+-personen.

Kom op deze internationale conferentie meer te weten over het belang van het versterken van feministische bewegingen in buitenlands beleid en internationale solidariteit. Het zal ook een gelegenheid zijn om de uitdagingen en kansen van een feministisch buitenlands beleid voor België en de Europese Unie in een steeds veranderende politieke context te verkennen.

 

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht via deze link:

https://forms.office.com/e/KDHAFQT9bD

► We bezorgen u de uitnodiging met het volledige programma eind november

► De talen van het evenement zijn Frans, Nederlands en Engels. Simultane vertaling is voorzien.

► Voor meer informatie: info@argo-ccgd.be