Leeskring Marni Bonthuys: André Brink – Houd-den-Bek

09-05-2019

Marni Bonthuys studeerde af aan de universiteit van Stellenbosch. Haar onderzoeksgebied strekt zich uit over de Afrikaanse en Nederlandse poëzie, comparatieve literatuur, het proces van canonisering en literatuursociologie. Sinds 2011 doceert zij Afrikaans en Nederlands aan de Universiteit van die Wes-Kaap. Zij is eveneens verbonden aan het ‘Sentrum vir Akademiese en Professionele Taalpraktyk van die Noordwes-Universiteit’. Zij is vanaf 2017 redacteur van Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans.

Marni bespreekt voor ons de roman Houd-den-bek van André Brink, één van de iconische schrijvers tijdens Apartheid.

Houd-den-bed is een belangrijke roman die zich afspeelt tijdens het slaventijdperk en vertelt over de enige slavenopstand die plaats vond tijdens de oude Kaapse geschiedenis, de “Bokkeveldse Opstand” in 1825. Toen ze nog kind waren, speelden Nicolaas en Galant samen; nu staan ze echter radicaal tegenover elkaar als baas en slaaf. Tussen hen in staat de vurige, tegendraadse Hester. De roman is een samenspel van verschillende stemmen, maar deze worden samengebonden door de slaaf Galant, het hoofdpersonage. Dertig verschillende ‘stemmen’ komen aan de beurt, in vier delen, ingedeeld volgens de verschillende elementen: aarde, wind, water en vuur. Een persoonlijke opstand neemt de proporties aan van universele menselijke strijd tegen onrecht. Dit gebeurt op zo’n aangrijpende manier dat Artur Lundkvist van de Zweedse Academie dit bij de uitgave het boek bestempelde als “misschien wel de meest meeslepende voorstelling van slavernij die ooit is geschreven”.
 
Datum: 25 april 2019​
Aanvang: 20 uur​
Waar: Blandijnberg 2, 9000 Gent​
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Campus Boekentoren)​
Faculteitsraadzaal
Toegang: gratis ​

Op voorhand registeren via Laura.Engels@Ugent.be