Lezing: Conservering en restauratie van voorwerpen uit het AfrikaMuseum

14-05-2019

 

Conservering en restauratie van voorwerpen uit het AfrikaMuseum

De lezing geeft een overzicht van de gebruikte analysetechnieken om materialen van etnografische voorwerpen uit Afrika, Amerika als Oceanië te identificeren. Ook de keuze voor materiaalgebruik voor restauraties zal toegelicht worden.
Het analyseren en behandelen van etnografische objecten is niet altijd evident voor culturele groepen. Er zullen daarom ook enkele voorbeelden gegeven worden van behandelingen waarbij consultatie met vertegenwoordigers van culturele gemeenschappen noodzakelijk waren.