Onderzoeksrapport: Hoe kunnen sociale relaties en netwerken vrouwelijk ondernemerschap faciliteren?

11-09-2023

 

Ondernemen vaak bekeken door bril van blanke man

Steeds meer vrouwen starten een eigen zaak. Volgens Entrepreneurship Monitor (2020) is ongeveer 41 % van de ondernemers wereldwijd vrouw. Nochtans wordt ondernemerschap vaak gedefinieerd vanuit het perspectief van een blanke man, in een Westerse context.

Wat zijn de ervaringen van Afrikaanse vrouwelijke ondernemers?

Dit onderzoeksproject is er daarom op gericht te begrijpen hoe vrouwen uit een niet-westerse context ondernemen.

Aangezien Afrika wereldwijd het grootste aantal ondernemers heeft en tegelijk een lange traditie heeft van vrouwelijk ondernemerschap situeren we ons onderzoek op dit continent. Door de coronacrisis en reisbeperkingen richten we ons op de ervaringen van vrouwelijke ondernemers met een Afrikaanse migratieachtergrond die in België wonen. Voortbouwend op de inzichten van hun verhalen, zullen we in een volgende stap de link leggen met de ervaringen van vrouwelijke ondernemers op het Afrikaanse continent.

Positieve effecten van sociaal netwerk bij ondernemen

Onderzoek toont aan dat de context waarin mannen en vrouwen ondernemen uiterst belangrijk is. Macrosociale afspraken in een samenleving bepalen bijvoorbeeld in welke mate ondernemerschap wordt aangemoedigd. Het blijkt dat deze afspraken in veel landen minder gunstig zijn voor vrouwelijke dan voor mannelijke ondernemers. Zelfs als er geen formele discriminatie bestaat tegenover vrouwelijke ondernemers, kunnen de culturele afspraken in een samenleving, zoals sociale normen, vrouwen verhinderen om succesvol te ondernemen.

In dit onderzoeksproject willen we ons richten op de positieve effecten van het sociale netwerk waartoe een vrouw behoort. Omdat onderzoek aantoont dat het sociale netwerk, hoewel het een beperkende factor kan zijn, ook kan dienen als katalysator voor ondernemerschap. Toegang tot hulpbronnen kan bijvoorbeeld gemakkelijker zijn door een bestaand netwerk dat praktische, financiële, en morele steun biedt.

Meer informatie 

Terugblik op het onderzoek in dit blogbericht