Oprichting Floribert Jurionfonds KAOW

15-01-2021

 

Met het doel bij te dragen tot de overzeese vorming van de Belgische studenten die regelmatig ingeschreven zijn in een Belgische faculteit om er de graad van landbouwingenieur of doctor in de diergeneeskunde te behalen, heeft de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen in haar schoot het  Floribert Jurionfonds opgericht die hen reisbeurzen kan toekennen teneinde hun reis- en verblijfskosten in overzeese ontwikkelingslanden te dekken.
 
De kandidaturen voor de beurzen toegekend door het Floribert Jurionfonds in 2021 moeten op de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen toekomen vóór 31 maart 2021. Deze kandidaturen zullen ofwel rechtstreeks, ofwel via de universitaire instellingen aan de Academie overgemaakt worden.
 
Gelieve het reglement van het Jurionfonds en het aanvraagformulier te vinden op de website van de Academie (www.kaowarsom.be).