PhD defence Ferehiwot Ademassie (Faculty of Bioscience Engineering)

27-04-2023

 

Local and landscape-level effects on Ethiopian church forest biodiversity and implications for forest ecosystem services

 

PhD candidate: Admassie, Ferehiwot

Supervisors: Prof. dr. Luc Lens, WE11 - prof. dr. Shimelis Aynalem Zelelew, Bahir Dar University, Ethiopia - prof. dr. Bart Muys, KU Leuven - prof. dr. Diederik Strubbe, WE11 - prof. dr. Alemayehu Wassie, Bahir Dar University, Ethiopia

 

Korte beschrijving

Ethiopië wordt gekenmerkt door een zeer sterke mate van bosversnippering, waarbij bossen nog vrijwel uitsluitend worden aangetroffen als kleine en geïsoleerde fragmenten rond kerken. Een beter begrip van de ecologische integriteit en veerkracht van kerkbossen, en de landschapsmatrix waarin ze gelegen zijn, is dus van groot belang voor het natuurbehoud. In dit kader onderzochten wij eerst de diversiteit, structuur en regeneratiestatus van bosfragmenten in het zuidoosten van het Tanameer. Wij registreerden 115 boomsoorten waarvan de meeste een onregelmatig verspreidingspatroon en beperkte mate van regeneratie vertoonden. Vervolgens bestudeerden we factoren op lokaal- en landschapsniveau die de diversiteit en structuur van deze bosgemeenschappen verklaren. Kerkbossen met meer vergelijkbare kenmerken op lokaal niveau vertoonden daarbij een grotere overeenkomst in vegetatiesamenstelling, terwijl effecten op landschapsniveau minder duidelijk waren. Vijf boomsoorten dreigen momenteel volledig uit de regio te verdwijnen. Daarnaast vergeleken we de ecosysteemdiensten van kerkbossen en omliggende landschapsmatrix en onderzochten we het belang van kerkbossen voor de diversiteit van 131 voorkomende vogelsoorten. De gevonden verbanden tussen lokale- en landschapskenmerken, boskarakteristieken, ecossysteemdiensten en gevoeligheid van vogelsoorten op bosverstoring zullen hopelijk leiden tot een betere bescherming van de Ethiopische kerkbossen en hun unieke biodiversiteit.

 

Practical:

Date: Thursday 27 April 2023, 16:00

Location: Campus Ledeganck, Auditorium 9, K.L.Ledeganckstraat 35, 9000 Ghent