African Diaspora starting up in Africa

Date
September 2019 to August 2021
Keywords
African diaspora
ecosystems
entrepreneurship
startups
support services
Institutions
Arteveldehogeschool (Belgium)
Research fields
Business and Economics

African Diaspora starting up in Africa: mapping of the start-up ecosystem for and needs among the African diaspora entrepreneurs in Belgium

Ondernemerschap stimuleren en ondersteunen in Afrika krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht vanuit verschillende hoeken. In België duiken tal van initiatieven op om Belgische ondernemers warm te maken voor de Afrikaanse markt. Er is een positieve economische groei in de Sub-Sahara regio en een tiental Sub-Sahara landen hadden in 2018 een economische groei van meer dan 5% wat hoger is dan de meeste Europese landen.

Deze groeiende Afrikaanse economie is ook een sterke pull-factor voor de Afrikaanse Diaspora in België. Het idee om een onderneming op te starten in het land van herkomst leeft meer en meer binnen deze gemeenschap, o.a. als een alternatief voor remittances. In de laatste jaren zijn er verschillende organisaties en initiatieven ontstaan in België die Afrikaanse diaspora ondernemers hierin willen ondersteunen.

Dit zeer dynamische en veranderend ondersteuningssysteem heeft echter ook een keerzijde. Ondersteunende organisaties zijn niet altijd op de hoogte van het huidige aanbod en er ontbreekt een algemeen overzicht van het startup ecosysteem voor Afrikaanse diaspora ondernemers. Bovendien is er geen inzicht in de drivers, noden en uitdagingen van Afrikaanse diaspora ondernemers die zij ervaren bij het opstarten van een onderneming in hun land van herkomst. Daarnaast willen beleidsmakers, vooral in internationale ontwikkelingssamenwerking, Afrikaanse diaspora meer betrekken. Dit sluit aan bij een recente verschuiving binnen ontwikkelingssamenwerking om meer in te zetten op jobcreatie en het simuleren van lokaal ondernemerschap.

Het doel van dit onderzoeksproject is om het huidige startup ecosysteem voor Afrikaanse diaspora ondernemers in België in kaart te brengen zowel hier als in het thuisland. Daarnaast zal dit ecosysteem afgezet worden tegen de noden van die ondernemers om hiaten te identificeren in het huidige ondersteuningssysteem en op basis hiervan aanbevelingen te formuleren voor de verschillende stakeholders.