Dynamiek van de U+2018Congo Air BoundaryU+2019 en haar impact op neerslag in Oost-Afrika op korte en lange tijdschaal

Date
October 2018 to September 2022
Keywords
precipitation
air pollution
physical geography
atmospheric sciences
Research fields
Biology and Life Sciences
Earth and Environmental Sciences

De Congo Air Boundary (CAB) is een zone van atmosferische convectie die tropisch Oost-Afrika kruist in een
zuidoost naar noordoostelijke richting, en de grens tussen luchtstromen vanuit de Atlantische Oceaan in
het westen en de Indische Oceaan in het oosten. Omdat het gedrag van deze vochtbronnen enorm kan zijn
verschillen, evenals regenval aan beide zijden van de CAB. Ondanks dat de CAB een belangrijk klimaat is
overgangszone die vele miljoenen mensen treft, afhankelijk van regengevoede landbouw, de dynamiek ervan
en bestuurders zijn nooit diepgaand bestudeerd. Dit is een belangrijke kenniskloof, sinds recent
waarnemingen suggereren dat antropogene klimaatverandering de stabiliteit van de CAB beïnvloedt,
complicaties voorspellingen van toekomstige regenval over Oost-Afrika.
Dit project zal de afgelopen shifts van de CAB over Oost-Afrika op verschillende tijdstippen grondig onderzoeken
schalen gedurende de laatste c. 20.000 jaar. Klimaathistories worden gereconstrueerd op verschillende sleutelgebieden
locaties in Oost-Afrika, met behulp van indicatoren voor klimaatverandering in meersedimenten. Voor de periode AD
1800-heden zullen deze worden aangevuld met historische en instrumentele neerslaggegevens. Deze
nieuwe lokale klimaatgeschiedenissen zullen worden geïntegreerd met bestaande gegevens in state-of-the-art informatie
netwerken van klimaatveranderingen uit het verleden op regionale schaal, en vergeleken met klimaatmodelsimulaties
om te verduidelijken wanneer, hoe en waarom de CAB door de tijd heen is gemigreerd en hoe dit heeft beïnvloed
Oost-Afrikaanse regenval en droogtebesturen.