Reconstructie van de geodynamische geschiedenis van het met kritische metalen gemineraliseerde felsisch magmatisme in het Grote Merengebied van Centraal Afrika

Date
January 2018 to December 2021
Countries
Members
Keywords
mineralogy
geochemistry
geochronology
magmatism
Research fields
Earth and Environmental Sciences

Het project is gericht op het felsisch magmatisme in het Grote Merengebied (Centraal Afrika), rijk aan kritische metalen voor onze economie (eg. Nb-Ta-Sn-W-Li-Be). Het doel is om de link tussen de regionale geodynamische evolutie, het felsisch magmatisme en de mineralisaties beter te begrijpen. Naast verschillende petrografische en geochemische technieken, zal dit project de expertise van de UGent i.v.m. radiometrische dateringen verder ontwikkelen.